GE storförvärvar del i projekt

General Electric ska ha förvärvat en tredjedels andel i ett irländskt projekt under kontroll av Greenwire. Köpeskillingen ska uppgå till 76 miljarder kronor (8 miljarder euro).

Projektet gäller uppförandet av omkring 750 vindkraftverk över hela Irland. Energin från vindkraftverken ska sedan kunna exporteras vidare till Storbritannien.

Greenwire ska planera att bygga upp till 40 vindkraftparker över Irland. General Electric ska investera eget kapital och lån och ska leverera turbiner till Greenwires vindkraftparker.

General Electrics medverkan ska förväntas ge fart till projektet, som stannade förra året efter att Irland och Storbritannien misslyckades med att underteckna ett mellanstatligt avtal om energi.