Tysklands havsbaserade vindkraft ökar

Enligt Windpower Monthly ska havsbaserade anläggningar ha nått ett rekord i Europa som helhet under det första halvåret av 2015. Totalt installerades 2,3 gigawatt. Enligt siffror från European Wind Energy Association ska detta ha varit ett rekord, mer än tredubbla mängden blev installerat under samma period förra året.

Även i Tyskland har havsbaserad vindkraft ökat i installationer med 406 turbiner, vilket ska ha ökat dess havsbaserade kapacitet med 1,7 gigawatt - men samtidigt så har dess landbaserade vindkraft minskat med 34 procent jämfört med föregående år till 1,1 gigawatt under första halvåret av 2015, sammanlagt 443 turbiner.

Men det tyska verkstadsförbundet (VDMA) ska fortfarande räkna med att 2015 att avsluta med 4 gigawatt totalt, av landbaserade installationer. Trots nedgången ska den första halvan av 2015 ha varit den näst bästa perioden någonsin i Tysklands vindkraftsindustri.

Källa: www.windpowermonthly.com