ABB slutför installation av DolWin1

ABB ska nu ha satt i drift och överlämnat den havsbaserade vindkraftsanslutningen DolWin1 till den nederländsk-tyska systemoperatören TenneT. HVDC-länken, som gör det möjligt för överföring av högspänd likström, ska ansluta de havsbaserade vindkraftsparkerna runt omkring i DolWin, till det tyska kraftnätet i land.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Den nya nätanslutningen ska ha kapacitet att integrera 800 megawatt av havsbaserad vindkraft i elnätet. En kapacitet som ska vara tillräckligt för att täcka elförsörjningen av runt en miljon hushåll.

DolWin1 ska vara en del av Tysklands plan om energiomställning kallad ”Energiewende”. Planen ska bland annat göra det möjligt att kunna generera mer än 6,5 gigawatt havsbaserad vindkraft till år 2020.

ABB ska ha använt sig av sin VSC-teknik (spänningsstyva strömriktare) kallad HVDC Light för projektet och ska ha ansvarat för konstruktion, leverans och installation av de havs- och landbaserade omriktarstationerna, såväl som sjö- och markkabelsystem.