Europa: åtta procent vindkraft 2014

Enligt en rapport från Joint Research Centre ska vindkraft ha försett Europa med åtta procent av sin el under 2014.

Enligt Joint Research Centre’s statusrapport om vind 2014 ska 2014 överlag ha varit ett bra år för vindkraftssektorn i Europa. Nivån av anläggningar ska ha representerat ett nytt rekord och turbintillverkarnas tillgångar ska ha expanderat.

EU: s nätanslutna vindkapacitet 2014 ska ha nått 129 gigawatt, vilket ska motsvara åtta procent av den europeiska efterfrågan på el, enligt Clean Technica. En sådan siffra ska motsvara den sammanlagda årliga förbrukningen i Belgien, Nederländerna, Grekland och Irland.

Denna tillväxt ska väntas att fortsätta växa och under år 2020 stå för 12 procent av den europeiska elförbrukningen. 2014 ska 13 gigawatt av vindkraftskapacitet ha installerats i Europa, varav 11,8 gigawatt anslöts till elnätet.

Rapporten ska vara främst inriktad på Europa. Den globala kumulativa anslutna kapaciteten ska ha skjutit i höjden till 370 gigawatt år 2014, med 2014: s 52,8 gigawatt installerade kapacitet som ska ha motsvarat ett årligt rekord - en ökning med 48 procent jämfört med 2013 och 17 procent jämfört med 2012.

Kina ska vara i framkant med 23,2 gigawatt av nyinstallationer och en marknadsandel på 44 procent, men Europa ska fortfarande vara ledande när det kommer till den kumulativa installerade kapaciteten, för tillfället.

www.cleantechnica.com