Gamesa i nytt forskningssamarbete

Spanska vindturbintillverkaren Gamesa ska ha undertecknat ett så kallat samförståndsavtal med det tekniska universitetet i Madrid för att gemensamt utforma, utveckla och driva en högpresterande aerodynamisk testtunnel för vindkraftverk.

Anläggningen är tänkt att kunna bli ett europeiskt riktmärke för att utvärdera och fastställa normer inom avancerad aerodynamiska, aeroacoustica och aeroelastiska mätningar. Den nya tunneln ska också underlätta Gamesas arbete med att bedriva tester med en avancerad full rotor med aerodynamiska bullermätningar, dynamiska tester och simuleringar.

Anläggningen planeras att bli 70 meter lång och 50 meter bred, och är planerad att tas i drift från sista kvartalet 2016. Anläggningen ska utformas för att möjliggöra statiska prövningar av vindturbinblad genom simulering av vindinfall från alla håll och olika typer av lokaliseringar.

Tunneln ska förvaltas av en stiftelse bestående av företrädare från universitetet i Madrid, Gamesa och andra sponsrande företag.

Källa: www.power-technology.com