Vattenfall: ökade intäkter 2015

Vattenfalls vindkraftsenhet ska ha haft en ökad vinst under första halvåret av 2015, trots att enheten tidigare visade på en förlust av 29,7 miljarder kronor.

Vattenfalls totala siffror ska ha ökat till 727 miljoner kronor de första sex månaderna av 2015 - en ökning från 557 miljoner kronor samma period förra året.

Ökningen ska förklaras av högre intäkter och högre effekt, med tillägg av 288 megawatt kapacitet från parken DanTysk och 36,9 megawatt kapacitet från Clashindarrochprojektet, som båda installerades på nätet under den nämnda perioden.

Sammantaget ska Vattenfalls vindkraftsproduktion uppgått till 2,7 terawattimmar under första halvåret av 2015, upp från 2,1 terawattimmar 2014.

Tillväxten i vindenhetens resultat har även bidragit med en ökning av nettoomsättningen. Under första halvåret 2015 uppgick nettoomsättningen till 3,2 miljarder kronor, upp från 2,2 miljarder kronor jämfört med föregående år.

Källa: www.windpowermonthly.com