Vestas i avtal med EnBW

Vestas är aktuell med ett avtal där tillverkaren ska leverera 45 stycken av sina vindkraftverk till EnBW med en total kapacitet på cirka 150 megawatt. Vindkraftverken ska gå till flera havsbasera projekt i Tyskland.

Med detta avtal ska EnBW planera att genomföra utbyggnadsprojekt i Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz och Brandenburg, Tyskland.

EnBW:s projektportfölj ska idag bestå av totalt 2 600 megawatt som fortfarande är under planering, varav 860 megawatt är säkrade.

Vanligtvis ska en utveckling av vindkraftsprojekt ta tre till fyra år, enligt Dirk Güsewell EnBW: s chef för utveckling av produktportföljen. Under 2016 och 2017 planerar företaget att installera vindkraftverk med en kapacitet på cirka 300 megawatt i Baden-Württemberg och i Tyskland som helhet de följande två åren.

I leveransavtalet ingår även ett underhållsavtal. Service och underhåll av turbinerna är tänkt att gradvis gå över till EnBW, medan Vestas kommer att ta över det som blir nödvändigt i övergången med EnBW:s personal.

Källa: www.sunwindenergy.com