Axpo förvärvar tyska Volkswind

Schweiziska energibolaget Axpo ska ha förvärvat tyska vindkraftutvecklare och operatören Volkswind. I förvärvet får Axpo bland annat 154 megawatt av kraftverk och en projektportfölj på nästan 3 000 megawatt i Tyskland och Frankrike.

Förvärvet ska vara ett viktigt steg för Axpo enligt Sun & Wind Energy för att utvidga sin portfölj om förnybara energikällor och för att kunna gå in på marknaden om konstruktion och utveckling av vindkraftverk.

Axpo ska även ta över 31 stycken vindkraftverk som är i drift, med en total kapacitet på 154 megawatt.  Företaget tar även över större projekt i Frankrike och Tyskland om 460 megawatt som redan ska ha beviljats godkännande och ytterligare 2 500 megawatt i olika stadier av utveckling.

Axpos nya dotterbolag ska fortsätta att verka under namnet Volkswind och förblir i stort sett oberoende. Detta för att säkerställa nödvändig flexibilitet och smidighet som krävs för fortsatt framgång i de lokala marknaderna i framtiden. Samtidigt ska Axpo bidra med expertis och kompetens för att ytterligare stärka och utvidga Volkswinds verksamhet.

Förvärvet ska slutföras under det sista kvartalet 2015 efter godkännande av koncentrationskontroll av myndigheterna i de enskilda EU-länderna.

Källa: www.sunwindenergy.com