Irländska Strathy North i drift

De första vindkraftverken i vindparken Strathy North ska nu vara installerade och igång med att exportera kraft till nätet. Resten av verken ska successivt anslutas under de kommande veckorna då de utsätts för tester innan den hela parken om 33 turbiner kommer ni full drift, som är planerat till slutet av 2015.

Byggnadsarbetet påbörjades av firman RJ McLeod i februari 2014 då spår och vägar byggdes först, följt av turbinbaser. Leveranserna kommer från Wind Towers Ltd i Campbeltown som ska vara Skottlands enda torntillverkare - och den första turbinen restes i slutet av februari och den sista ska ha slutförts i mitten av juni.

Strathy North ska hittills ha levererat el för miljonkontrakt över Nord Sutherland och Caithness området.

Källa: www.pennenergy.com