Speciell beläggning ska minska buller

En av de vanligaste invändningarna till nya anläggningar ska vara ljud som alstras av turbinerna. För att råda bot på detta problem har forskare från University of Cambridge utvecklat en beläggning som kan appliceras på turbinblad för att minska ljudet som alstras.

Materialet, som är gjord av 3-D tryckt plast, ska kunna minska brus som genereras av ett blad upp till 10 decibel utan att påverka aerodynamiska prestanda.

Inspirationen till den nya beläggningen ska komma från en ugglas vingar som ska tillåta fåglarna att jaga tyst. Forskarnas design ska jämna passagen av luft över kanten på bladets vinge som resulterar i en spridning av ljudet som i sin tur ska minska bullret.

Forskarna ska räkna med att genom att tillämpa den nya beläggningen kan befintliga vindkraftsanläggningar förbättra sin effektivitet genom att låta turbinerna snurra snabbare utan att skapa ytterligare brus, vilket ska innebära att mer el kan genereras med befintlig utrustning.