Vestas säkrar flera avtal

Vestas ska ha fått en order om 150 megawatt av EDF Renewable Energy för att leverera ett projekt i Texas. De har även fått en order om 66 megawatt i Storbritannien från Infinis Energy.

Vestas ska leverera 75 stycken av sina V100-2 megawatts turbiner till Salt Fork-projektet i Donley och Gray i norra Texas. Turbinerna planeras att installeras och driftsättas i slutet av 2016. I avtalet ingår även ett tre år långt serviceavtal.

Avtalet med Infinis Energi omfattar att leverera 22 stycken av deras V90-3 megawatts turbiner till projektet Galawhistle i Skottland, Storbritannien. Vindkraftverken planeras att levereras under 2016. Även i detta avtal ingår det ett fem år långt serviceavtal.