Siemens presenterar nya servicefartyg

Esvagt Froude och Esvagt Faraday, så heter Siemens specialbyggda servicefartyg anpassade för kustbaserade parker. De ska vara de första servicefartygen i sitt slag som är anpassad för kustbaserade vindkraftparker.

Servicefartygen ska inleda sin verksamhet snarast i Östersjön och Nordsjön och ge på plats åt boende och tillhandhålla verkstäder till Siemens havsbaserade vindkraftverk.

Fartygen kan ge boende för upp till 40 tekniker, ge förvaring för små turbindelar och innehåller en verkstad. De ska ha en förmåga att kunna arbeta med vågor på en höjd om 2,5 meter.

De två fartygen ska redan ha ett vindkraftsprojekt var att arbeta för och hyrs ut av Siemens för att stödja deras serviceavtal kring vindkraftsprojekt.

Källa: www.windpowermonthly.com