Iberdrola i avtal med Tri-State

Iberdrola Renewables har tillkännagivit ett 25-år långt leveransavtal med Tri-State Generation and Transmission Association. Avtalet gäller leverans av förnybar energi från det planerade vindkraftsprojektet Twin Buttes II.

Tri-State planerar att köpa hela produktionen av vindkraftparken om 76 megawatt, när projektet beräknas vara slutfört under 2017.

Twin Buttes II-projektet ska bestå av 38 vindkraftverk som ska ligga på 11 000 hektar mark, söder om Lamar, Colorado, nära Iberdrola Renewables befintliga projekt -  Twin Buttes Wind. Det nya projektet ska producera tillräckligt med energi för att kunna försörja ungefär en motsvarighet av 30 000 genomsnittliga hushåll i Colorado.

Källa: www.businesswire.com