ABB erhåller brittisk order

ABB ska ha fått en order gällande att förse transformatorstationer och tillhörande kraftinfrastruktur till Rampion Offshore Wind Farm i Storbritannien.

ABB ska leverera kraftinfrastruktur för den kustbaserade plattformen samt transformator för den landbaserade för att effektivt integrera den nya vindkraftparken i landets transmissionsnät. ABB ska även utöka en befintlig transformator som ska ta emot vindkraft. Vindkraftparken beräknas vara klar 2018.

Projektet byggs av energiföretaget E.ON, i samarbete med brittiska Investment Bank Abp. Vindkraftparken ska ligga utanför Sussex, vid kusten mellan Worthing och Brighton och kommer att omfatta 116 turbiner, med den närmaste som ligger 13 kilometer från stranden. När den är klar ska vindkraftparken har förmågan att generera el för cirka 300 000 bostäder och minska koldioxidutsläppen med upp till 600 000 ton per år.

Källa: www.ceasiamag.com