Grönt ljus för vindpark i Lehtirova

Mark- och miljödomstolen ska ha gett tillstånd för företaget Ox2 Wind AB, tidigare Vindkompaniet, att uppföra 47 turbiner i Lehtirova, på bägge sidor om kommungränsen mellan Gällivare och Pajala.

Trots överklaganden från samebyarna Girjas och Tärendö, tog de tillbaka sin överklagan efter en uppgörelse. Detta ska i sin tur ha medfört att även Ox2 Wind AB dragit tillbaka sin överklagan rörande villkoren för uppförandet av vindkraftsparken.

Källa: www.sverigesradio.se