Ming Yang förvärvar aktier i Renergy

Ming Yang ska ha förvärvat 99 procent av aktierna i Kina Smart Electric Group, moderbolaget till turbinsystemleverantör RENergy. Turbintillverkaren räknar med att även förvärva den resterande procenten av RENergy inom en snar framtid.

Ming Yang kommer att betala cirka en miljard kronor (149 miljoner dollar) för alla 100 procent av aktierna och ska även emittera nya aktier för att hjälpa till med betalningen. Förvärvet förväntas slutföras senare i veckan.

Enligt Ming Yang är RENergy Kinas största leverantör av bland annat turbinkontrollsystem.

Fabrikerna affären syftar är baserade i Tianjin, norra Kina.

Källa: www.windpowermonthly.com