Vattenfall förvärvar brittisk vindpark

Vattenfall planerar att förvärva vindkraftparken Hook Moor i West Yorkshire från Banker Renewables. Banker Renewables och Vattenfall Energy Trading har ingått i ett energiköpsavtal angående vindkraftparken.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Hook Moor system ska bli den första vindkraftparken i Leeds, huvudstadsregionen. Förberedande platsutvecklingsarbete ska nu ha påbörjats och vindkraftparken beräknas vara i full drift före slutet av 2015.

Den 15 år långa energiköpeavtalet ska vara på tillförlitliga villkor som omfattar inköp av energin och gröna certifikat.