Vindkraftverk utan blad

Ja, du läste rätt. Nu har företaget Vortex Bladeless skapat en vindkraftsturbin som ska generera el från vind, utan blad - med en ”Wind mast”.

När vinden träffar en struktur och strömmar över dess ytor, skapas flödesförändringar och dessa ska generera ett cykliskt mönster av virvlar i svansen i slutet av flödet. Denna är känt som ”the vortex shedding effect” som skapar något som kallas virvel och det är precis detta som Vortex Bladeless använder för att generera energi.

Ingenjörerna på Vortex Bladeless omfamnar denna effekt i stället för att undvika de aerodynamiska instabiliteter som kapitaliserar på svängningen och därmed fångar energin. Masten ska vara utformad för att svänga i vinden. Den består av en fast mast, en kraftgenerator som inte har några rörliga delar som kommer i kontakt med varandra och en halvstyv glasfibercylinder. Effektgeneratorn är ett system av magnetiska kopplingsanordningar som ska innebära att det inte finns några växlar som behöver smörjning och ett övergripande system som behöver mindre underhåll.

Företaget hävdar att underhållskostnaderna ska vara 80 procent lägre än ett traditionellt vindkraftverk, med 53 procent lägre tillverkningskostnader.

Källa: www.forbes.com