Välkomnad reform av utsläppssystem

Europeiska Vindkraftsorganisationen är positiva till beskedet om att reformera utsläppshandelssystemet till 2021.

28 medlemsstater i EU och Europaparlamentet ska ha enats om att införa en marknadsstabilitetsreserv till år 2019 för att tackla ett överflöd av över två miljarder överskott av tillstånd i utsläppshandeln.

Överskottet av utsläppsrätter ska för närvarande undertrycka koldioxidpriset och misslyckas med att hålla Europas största förorenare till svars över sina utsläpp. Beslutsfattare ska också ha kommit överens om att överföra utsläppsrätter till marknadens stabilitetsreserv innan de översvämmar marknaden i slutet av decenniet. Antalet utsläppsrätter kan vara så många som 1,7 miljarder, enligt analytiker.

Källa: www.sunwindenergy.com