Pattern Energy förvärvar från Pattern Development

Pattern Energy Group meddelar att de har erhållit vindkraftsprojektet Amazon Wind i Indiana om 150 megawatt, från Pattern Development.

Efter slutförandet av projektet ska Pattern Energy ha en ägd andel av 116 megawatt och det förväntas att institutionella skatteinvesterare förvärvar balansen. Pattern Energy förvärvade vindkraftsprojektet Amazonas Wind för cirka en miljard kronor (127 miljoner dollar), varav en del ska användas för att betala av en byggskuld på slutförandet av byggandet. Förvärvet ska finansieras genom tillgängliga likvida medel och kreditfaciliteter.

Källa: www.prnewswire.com