Kina planerar vindkraftsprojekt

Energimyndigheten i Kina har släppt en lista över nya vindkraftsprojekt på totalt 34 gigawatt kapacitet, som väntar på slutligt godkännande.

De planerade platserna för de 541 vindkraftprojekt är spridda över hela landet. Mer än hälften, eller 55 procent av den totala vindkraftskapaciteten på listan kommer att placera sig i de centrala, östra och södra delarna av landet, där vindhastigheterna är jämförelsevis låg, men energikraven är höga.

Regionerna Xinjiang, Liaoning och Jilin, med en omfattande kapacitet, har utelämnats från listan. Alla tre områden ska ha haft allvarliga problem. Projekt inom dessa områden kommer att behandlas separat med begränsningar, som möjligen kommer att lättas upp i framtiden, enligt Kinas Energimyndighet.

Källa: www.windpowermonthly.com