Vestas levererar till USA

Vestas har blivit erbjudna ett avtal om 78 megawatt, som omfattar ett vindkraftsprojekt i USA. Avtalet är signerat med Sempra Gas and Power.

Kontraktet gäller 38 stycken av Vestas V110 låga turbiner, som ska gå till vindkraftsprojektet Black Oak Getty i Minnesota. Enligt företaget själva ska projektet starta igång till andra kvartalet 2016.

I avtalet omfattas även ett 20 år långt serviceavtal.

Källa: www.windpowermonthly.com