General Electric vill förbättra med snabba systemkonstruktioner

General Electric vill förbättra vindkraftparkers effektivitet genom att göra det möjligt för systemkonstruktioner att göras dubbelt så fort som traditionella konstruktionsmetoder, vilket ska resultera i kostnadsreduceringar på mer än 20 procent, menar företaget.

Hur pass effektivt energi kan levereras ur till nätet är en väldigt viktig punkt när man konstruerar en vindkraftpark, menar General Electric. En optimal systemdesign ska kunna hjälpa till att minimera elektriska förluster, kabel- och grävkostnader och transformatorkonfigurationskostnader.

”Collector Optimization Service”

Företagets nya service - Collector Optimization Service från General Electric Digital Energy, använder nätets intelligens för att hjälpa verktyg, utvecklare och entreprenörer att bättre planera layouten på sin vindkraftpark genom att ge en fördjupad överblick av möjliga kabelkonfigurationer och fördelarna och nackdelarna med varje. Med denna information kan systemdesign optimeras för att minska uppstartskostnader och förbättra den operationella effektiviteten, menar företaget.

Börja i ett tidigt skede

General Electrics nya tjänst ska ge kunderna en samlad systemdesign som optimerar kabeldragning och dimensionering och tar upp de utmaningar som är förknippade med traditionella konstruktionsmetoder. Idén är att möta kunderna på ett tidigt stadium i processen.

Med General Electrics Wind Collector Optimization Service, är den optimala vägen bestämd mellan verken och transformatorstationen, vilket ska resultera i en ökad effektivitet och ett mer motståndskraftigt nätverk.

Källa: www.renewableenergyfocus.com