Sempra erhåller avtal från Geronimo Energy

Sempra U.S. Gas & Power erhåller ett avtal om 78 megawatt i Stearns County, Minnesota, från Geronimo Energy. Avtalet gäller vindkraftsprojektet Black Oak Getty.

Vindkraftparken Black Oak Getty ska kunna generera tillräckligt mycket förnybar energi för cirka 30 000 hem i Minnesota. Projektet beräknas påbörjas under våren 2016.

Projektet beräknas sysselsätta cirka 250 arbetare på konstruktion och vara i kommersiell drift i slutet av 2016. All el från vindkraftparken har sålts till Minnesota Municipal Power Agency, enligt ett avtal på 20 år.

Källa: www.pennenergy.com