Batteri ska hjälpa lagra mer energi

Det finns ett nytt batteri på marknaden. Ett nytt batteri som egentligen studerades redan på 1970 talet av NASA, men som sedan aldrig riktigt blev en succé. Nu försöker olika företag att använda dessa flödesbatterier som ett sätt att lagra mer förnybar energi på nätet.

Lagra en megawatt el

Kemikalierna som reagerar för att producera elektricitet löses i vatten och cirkulerar in i och ut från hjärtat hos varje cell, där en reaktion sker, därför kallas det ett flödes batteri. Den ska kunna lagra en megawatt el och sedan ladda ur det över tre till fyra timmar. Det ska vara tillräckligt för att hålla 500 genomsnittliga hem igång under en eftermiddag.

Flödesbatterier ska bli betraktade som en möjlig väg för att hjälpa elnätet hantera större mängder av förnybar energi, och produkten håller på att vidareutvecklas av bland annat företag som UniEnergy Technologies och akademiska och statliga forskare.

Ge ett mer stabilt nät

Vindkraftverk producerar olika mängder el under en dag, vilket leder till att verktyg och systemoperatörer måste arbeta för att integrera de förnybara källorna till elnätet. Batterier ska vara ett sätt att genomföra detta, genom att lagra överskottsel från vindkraftverk under mitten av dagen, till exempel, och släppa den på kvällen. Det är även tänkt att batterierna ska kunna ge korta infusioner av el för att hålla nätet stabilt.

Trots att storleken på tankarna är stora, så är det dem som gör att flödes batterier kan lagra större mängder el. Det ska finnas praktiska och ekonomiska gränser, men flödesbatterierna anses ha potential för situationer där ett batterisystem måste ladda ur en stor mängd el för mer än ett par timmar.

Källa: www.nytimes.com