Gamesa investerar i Egypten

Gamesa har tecknat ett avtal gällande en nyckelfärdig konstruktion om 220 megawatt, vindkraftparken Gulf of El Zayt. Vindkraftparken är lokaliserad vid Röda Havets kust.

Gamesa ska ansvara för leverans, installation och idrifttagning av 110 stycken av deras vindkraftturbiner, G80, om två megawatt vardera.

Företaget ska också hantera byggandet av anläggningen och den elektriska infrastrukturen som behövs för att installera och driva anläggningen. I avtalet ingår det även ett serviceavtal på tre år.

Driftsättning av vindkraftparken förväntas under andra halvåret av 2017 och projektet ska få offentlig finansiering från Japan International Cooperation Agency.

Källa: www.nawindpower.com