Samsung och Pattern tecknar köpeavtal

Samsung och Pattern Energy ska ha tecknat ett energiköpeavtal kring deras vindkraftsprojekt om 100 megawatt, North Kent i Ontario. Projektet North Kent är den första fasen av ett 150 megawatts projekt och en expansion till projektet South Kent.

I köpeavtalet ingår ett 20 år långt avtal med Independent Electricity System Operator (IESO). Independent Electricity System Operator är kommunägt i Ontario, och ansvarar för statens transmissionsnät.

Konstruktionen av projektet är planerat till 2016, med färdigställning 2017.

Källa: www.windpowermonthly.com