General Electric bygger en av världens största generatorer

Enligt företaget General Electric har de konstruerat en av världens största generatorer. Detta för att möta de svårigheter som finns med underhåll av havsbaserade vindkraftverk. Hemligheten till att mildra komplexiteten och kostnaderna, är enligt Frederic Maenhaut, att undvika oplanerade kostnader.

Förhållandena kring havsbaserad vindkraft är ofta svåra, menar Frederic Maenhaut från General Electric. Detta skapar i sin tur hinder vid underhåll av maskinerna. Hemligheten till att mildra komplexiteten och kostnaderna, enligt Maenhaut, är att försöka undvika oplanerat underhåll och minimerar tiden då vindkraftverk står stilla. Tillförlitlighet har blivit ett viktigt krav för havsbaserade vindkraftsoperatörer.

Tillförlitlighet, ett måste i framtiden

Kravet på tillförlitlighet får ännu mer tyngd bland annat på grund av det projekt som globala Wind Energy Council är aktuell med, där havsbaserad vindkraft är tänkt att leverera 10 procent av den globala installerade vindkapaciteten till 2020, en ökning från 2 procent under 2012. Idag, är över 8 gigawatt av kustbaserad kapacitet redan installerad, främst i Europa, med mycket mer planeras i Amerika, Kina med mera.

För att möta dessa utmaningar ska operatörerna vänd sig alltmer till permanentmagnetgeneratorer (PMG) som leder till större total mekanisk tillförlitlighet. GE Power Conversions direkta drivsystem har ingen mekanisk växellåda kopplad till generatorn. Detta ska då öka tillförlitligheten och turbintillgängligheten, medan elimineringen av växellådan möjliggör högre effektivitet.

Större turbiner kräver mer kraft

Men Frederic Maenhaut skriver i ett inlägg på företagets hemsida att utmaningarna inte slutar där. Kommande generationer av havsbaserade vindkraftverk är massiva. De har vindblad som sträcker sig ut till 73,5 meter. Dessa vindkraftverk kräver en stor generator som har en hög uteffekt, och som ändå förblir kompakt och lätt att garantera hög tillförlitlighet av vindkraftverks drivlina.

På grund av framtida massiva vindkraftverk har nu GE Power Conversion utvecklat tekniken i omkring fem år och tillverkar en 6 megawatts direktdriven permanent magnetgenerator (PMG), som ska vara en av världens största, och som installerade och drivs i en offshore miljö hittills, enligt företaget själva.

Den nya generatorn har installerats på två platser, en i Le Carnet, Frankrike och den andra i Ostende, utanför Belgien.

Källa: www.gepowerconversion.com