Mainstreams vindpark billigare än andra

Enligt företaget Mainstream Renewable Power ska deras vindkraftpark om 488 megawatt, Neart na Gaoithe, producera billigare el än alla andra parker i Storbritannien. Detta på grund av speciell teknik från Siemens och High Wind.

Mainstream Renewable Power hävdar att deras vindkraftpark Neart na Gaoithe om 488 megawatt ska, när den är i drift, producera den billigaste elen i hela Storbrittaninen. Detta på grund av en speciell kostnadsreducerande teknik från Siemens AG and High Wind NV.

Siemens ska ha möjligheten att avlägsna behovet av att installera stora havsbaserade transformatorplattformar via specialiserade fartyg medan High Wind NV tillverkar turbiner som ska installeras i starkare vindsituationer, enlig Mainstream Renewable Power.

Tillsammans ska dessa två företag skapa förutsättningar som gör att Mainstream Renewable Powers vindkraftpark Neart na Gaoithe, blir den park som producerar billigast el i hela Storbritannien.

Källa: www.bloomberg.com