Ny turbin från Senvion

Senvion har producerat en ny turbin för deras plattform om tre megawatt. Den nya vindkraftturbinen ska förbättra uppkopplingen till nätet.

Senvion har producerat en ny vindkraftturbin för deras plattform om tre megawatt som ska förbättra uppkopplingen till nätet. Senvions nya modell kommer att innehålla ett Next Electrical System (NES). Enligt tillverkaren ska den nya turbinen möta operatörernas behov av en stabil elförsörjning.

Senvion tror denna modell kommer att bidra till att minska kostnaderna för energi samtidigt som den kommer att ge en hög avkastning på energi, enligt Wind Power Monthly. NES-turbinen ska också uppfylla de tyska kraven för rutnät och för högspänningsanslutningar som planeras till januari 2017. De nya villkoren ska främja en konstant stabil försörjning av vindkraft i det tyska elnätet.

Källa: www.windpowermonthly.com