Vindinvesteringar minskar

Enligt siffror från Bloomberg New Energy Finance ska investeringar i förnybar energi ha sjunkit till den lägsta nivån på två år.

Investeringar i förnybar energi ska ha sjunkit till den lägsta nivån på två år, enligt siffror från Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Globala investeringar i förnybar energi sjönk med 15 procent till cirka 445 miljarder kronor (50,5 miljarder dollar) under första kvartalet av 2015, alltså ned från 523 miljarder kronor (59,3 miljarder dollar) under samma period förra året.

Investeringar i vindkraft sjönk med 30 procent till cirka 133 miljarder kronor (15,1 miljarder dollar) under första kvartalet år till år, efter ett rekord under 2014.

Enligt Bloomberg New Energy Finance ska det vara för tidigt att säga om hösten i detta kvartal skulle fortsätta i samma takt genom resten av 2015. Valutakursförändringar och minskad aktivitet inom den kustbaserade sektorn ska ha fått ta skulden. Enligt ordförande Michael Liebreich från Bloomberg New Energy Finance, skulle investeringarna ha varit i nivå med föregående år utan dessa faktorer.

Källa: www.windpowermonthly.com