Förstärkt länk mellan Tyskland och Danmark

En högspänningslänk mellan Tyskland och Danmark kommer att förstärkas för att kunna ha kapaciteten att bära 2,5 gigawatt av förnybar energi mellan de två länderna.

En högspänningslänk mellan Tyskland och Danmark förstärks för att kunna bära 2,5 gigawatt mellan länderna. Anslutningen sträcker sig till 150 kilometer mellan Kasso i södra Danmark och Dollern i norra Tyskland, och kommer att förstärkas till 400 kilovolt.

Ska kunna bära 2,5 gigawatt till båda länderna

För närvarande finns det kapacitet i länken att bära 1,5 gigawatt av förnybar energi norrut till Danmark, och 1,78 gigawatt söderut till Tyskland. Den ökade kapaciteten ska kunna klara av 2,5 gigawatt både till Tyskland och Danmark.

Arbetet på linjen beräknas vara klart till 2020. Danska energi- och klimatministern Rasmus Helveg Petersen behöver fortfarande ge sitt godkännande till planerna på den danska delen av länken.

Prioritet för Europeiska kommissionen

Sammankopplingarna ska vara ett prioriterat område för Europeiska kommissionen, som siktar på en ökning av gränsöverskridande förbindelser med 15 procent, som en del av sin energiplan, enligt Wind Power Monthly.

Källa: www.windpowermonthly.com