Siemens vill utveckla ny kraftkabel

Siemens har planer på att utveckla gasisolerande likströmsöverföring. Tanken är att sedan kunna använda kabeln till att bära ström från vindrika projekt till centrum och södra delar av Tyskland.

Siemens har avslöjat planer på att utveckla en ny gasisolerade likströmskraftledning. Enligt företaget vill de använda den nya kabeln till att bära ström från vindrika norra delen av Tyskland och kustbaserade vindparker, till centrum och södra delen av landet. Det fanns även planer på att flytta tekniken till andra länder, enligt Wind Power Monthly.

Bära fem gigawatt el

Enligt företaget ska den nya överföringskabeln kunna bära upp till fem gigawatt el och den ska vara miljövänligare och billigare än existerande kablar. Projektet leds av Siemens, och det ingår också i Berlins tekniska universitet och Dresdens yrkeshögskola. Den tyska regeringen har investerat 35 miljoner kronor (3 780 000 euro) för att stödja projektet.

Enligt Siemens behövs också överföringsnätet i Tyskland byggas ut för att nå ett mål på 80 procent av efterfrågan på el från förnybara källor till år 2050.

Källa: www.windpowermonthly.com