DEME investerar i vindparken Meg 1

Företaget Windreich har fått en investerare till den kustbaserade vindkraftparken MEG 1 i Nordsjön. Projektet ska omfatta 400 megawatt.

Den tyska projektutvecklaren Windreich kommer att få stöd med utvecklingen av den havsbaserade vindkraftparken MEG 1 av DEME Concessions. DEME Consessions har ingått ett partnerskap med Nordsee Offshore, om att gemensamt utveckla vindkraftparken MEG 1 i tyska Nordsjön.

Utrustas med turbiner från Areva

DEME Concessions kommer att delta i den fortsatta utvecklingen av vindkraftparken tills finansiell stängning. Efteråt kommer bolaget att vara involverat i byggandet och underhållet av vindkraftparken samt fungera som en långsiktig finansiär.

MEG 1 ska vara en av Tysklands största havsbaserade vindkraftparker. Projektet om 400 megawatts kommer att utrustas med turbiner från Areva.

Källa: www.sunwindenergy.com