Kazakhstan igång med nytt vindprojekt

Kazakhstan har planer på att expandera sin vindkraft. Just nu är de aktuella med ett vindkraftsprojekt om 78 megawatt i östra delen av landet.

Kazakstans regering håller på att slutföra förberedelserna för att bygga ett projekt om 78 megawatt i Tainty Ulan-området i östra delen av landet.

Enligt Darkhan Tokhtarov, chefen för energi i Östra regionen i Kazakhstan, planeras driftsättning av den nya vindkraftparken till 2016. Projektet kommer att bestå av cirka 35 vindkraftverk.

Fler planer på att expandera vindkraft

Aktörerna i projektet är LLP Spain Consulting (ett samriskföretag mellan kazakiska och spanska företag), Yertys, ett lokalt aktiebolag och Hydro China International Engineering.

Förra året ska Kazakhstan ha haft planer på att bygga upp till sex vindkraftsprojekt i norra Kazakstan till 2018, enligt ett uttalande från Anton Fedyaev, chef för avdelningen om bostäder, kommunal service och energi i den kazakiska regeringen.

Källa: www.windpowermontly.com