USA miljardinvesterar i vietnamesiskt projekt

USA investerar ungefär sex miljarder kronor för utveckling av vindkraft i Vietnam. Pengarna ska gå till ett vindkraftsprojekt om 300 megawatt.

Den amerikanska handels- och utvecklingsbyrån investerar i ett vindkraftsprojekt i södra provinsen, där en summa om sex miljarder kronor (700 miljoner dollar) tilldelades ett vietnamesiskt bolag för ett projekt i Vietnam – Bac Lieu.

Utveckling av fas tre

Förstudien kommer att bistå Cong Ly Construction Company, ett privat företag som driver det enda havsbaserade vindkraftsprojektet i Vietnam, med att utveckla fas tre i vindkraftparken Bac Lieu.

Enligt USA:s generalkonsul Rena Bitter, är det växande samarbetet mellan den amerikanska handels- och utvecklingsbyrån och Cong Construction ett mikrokosmos i sig, av de expanderande kommersiella och ekonomiska förbindelserna som Vietnam och USA fortsätter att bygga vidare på.

General Electric levererar turbiner

Idrifttagningen av fas ett på vindkraftparken Bac Lieu påbörjades i augusti 2013 med hjälp av tio amerikanska vindkraftverk från General Electric som ska generera cirka 16 megawatt.

För fas tre, kommer bidraget till förstudien på sex miljarder kronor (700 miljoner dollar) bistå Cong Construction i expanderingen av vindkraftparken Bac Lieu, genom att granska de tekniska utmaningar som uppstår från en kustbaserad vindkraftpark.

Består av 52 vindkraftverk

Studien ska bland annat omfatta en vindresurs- och energibedömning, en översyn av tillstånds- och mark kontrollfrågor, design, konstruktion, kostnadsberäkningar och en finansieringsplan.

Det finns för tillfället 52 stycken vindkraftturbiner från General Electric installerade i fas två, som väntas börja generera elektricitet till den 30 april i år.

Källa: www.tuoitrenews.vn