Samsung och Pattern i möjligt samarbete

En vindkraftpark har föreslagits i North Kent i England, och väntar nu på ett beslut från kommunfullmäktige. Om förslaget går igenom kommer Samsung och Pattern att samarbeta i projektet.

En vindkraftspark i North Kent, England är föreslagen och väntar nu på svar från kommunfullmäktige. Samsung Renewable Energy och Pattern Renewable Holdings ska samarbeta i projektet om förslaget går igenom.

Vindkraftsprojektet The North Kent går igenom en godkännandeprocess om förnybara energier, som utvärderar miljömässiga, sociala och arkeologiska konsekvenser.

Går projektet igenom så är det tänkt att Samsung Renewable Energy och Pattern Renewable Holdings skulle ingå i ett leasingavtal om marken, med privata markägare.

Två faser om cirka 100 megawatt var

Projektet är tänkt att bestå av två faser i de tidigare kåkstäderna Dover och Chatham.

Den första fasen, North Kent 1, ska omfatta cirka 100 megawatt och består av 40-50 turbiner, beroende på den slutliga utformningen.

North Kent 2, som är beroende av en utmärkelse från Ontario Independent Electricity System, ska omfatta en kapacitet mellan 50-100 megawatt och bestå av mellan 20-40 vindkraftverk, beroende på de tillståndskrav som erhålls.

Källa: www.wallaceburgcourierpress.com