USA miljardfinansierar utveckling av större turbinblad

Den amerikanska regeringen ska ha utlovat en summa om ungefär 15 miljarder kronor för att hjälpa till utvecklingen av turbinblad längre än 60 meter.

Den amerikanska regeringen vill finansiera utvecklingen av turbinblad längre än 60 meter. Regeringen har utlovat en summa om ungefär 15 miljarder kronor (1,8 miljarder dollar) för att hjälpa till med utvecklingen.

Det Amerikanska Departementet av Förnybar Energi kommer se till att det finns finansieringsmedel att bistå, och berörda parter kommer kunna ansöka om finansiering genom Departementets webbplats.

Enligt regeringen ska finansieringen även inriktas på logistik och transportering av bladen. Detta kommer att hjälpa till att utnyttja ytterligare områden som hittades av regeringens analys av marknaden och framtida behov.

I januari meddelade regeringen att ytterligare 21 miljoner kronor (2,5 miljoner dollar) kommer att gå till finansiering för ett projekt som syftar till att förbättra vindprognoser i USA.

Källa: www.windpowermonthly.com