Ny dubbelrotor ska öka verkningsgrad

Två forskare från Iowa State University menar att en ny dubbelrotor skulle kunna öka verkningsgraden på vindkraftverk med minst 18 procent.

Anupam Sharma och Hui Hu, är båda forskare från Iowa State University, och ska ha kommit fram med en lösning där en dubbelrotor är nyckeln till att öka verkningsgraden på vindkraftverk med nästan en femtedel.

Vind och energi går förlorad

Forskarna menar att problemet ligger i att en del vind går förlorad då rotorernas centrum inte är strömlinjeformad, och att en svallvåg bildas bakom bladen vilket i sin tur resulterar i att nästan 40 procent av vindenergin går förlorad.

Öka kapacitet med 18 procent

Forskarna har kommit fram med en lösning genom att genomföra simuleringar där en extrarotor är fäst antingen på samma nav som huvudrotorn eller separat monterad framför huvudrotorn. Genom att genomföra dessa lösningar ska verkningsgraden öka med minst 18 procent.

Minska bullerljud

Kapacitetsgraden maximeras på grund av att två turbiner ser till så att så lite energi och vind som möjligt går förlorad. Även bullerljud försvinner, enligt forskarna, då det bland annat ska komma från ostadiga belastningar, och genom att använda sig av två rotorer blir belastningen mer jämn och det ska i sin tur minskar ljudet från vindkraftverken.

Källa: www.aere.iastate.edu