Gamesa levererar till tysk vindpark

Gamesa ska leverera sex stycken av sina G97-2,0 megawatts turbiner till den tyska vindkraftparken Horst.

Företaget har fått sin första tyska order från DEW 21, att leverera turbiner för deras 12 megawatt projekt, vindkraftparken Horst. Vindkraftparken kommer att utrustas med sex av Gamesas G97-2,0 megawatt turbiner som ska levereras från och med juli.

Driftsättning av gården är planerad till november 2015.

Generera el till 8 500 bostäder

Gamesa kommer att ansvara för att utveckla vindkraftparken inklusive de nödvändiga licenser och tillstånd, samt utföra anläggnings- och elledningar arbete för att kunna bygga och driva projektet. Transporter, installation och driftsättning av vindkraftverk kommer också att förvaltas av Gamesa.

Vindkraftparken ligger i staden Schneverdingen i Niedersachsen. Den förväntas att generera tillräckligt med el för att försörja över 8 500 bostäder per år.

Källa: www.greentechlead.com