“Industrin borde enas”

Den kustbaserade vindkraftindustrin borde enas för att kunna uppnå sin fulla potential menar ambassadörer från The European Wind Energy Organisation (EWEA).  

För att kunna uppnå den potential som är möjlig för den kustbaserade vindkraftindustrin borde aktörer som Dong Energy, MHI Vestas Offshore Wind och Simens Wind Power enas mer, menar ambassadörer från The European Wind Energy.

”United Industry”

MHI Vestas Offshore Wind, Dong Energy och Siemens Wind Power - tre av branschens största aktörer och händelsepartner enligt The European Wind Energy Organisation, har inlett ett gemensamt uttalande som beskriver begreppet "United Industry".

Målet med deklarationen är att inspirera branschen att samlas kring löftet om att minska sina kostnader för energi.

EWEA:s Offshore 2015

Detta koncept kommer att diskuteras vidare vid EWEA:s öppningssession på Offshore 2015. Öppningssessionen är öppen för både konferensdeltagare och utställningsbesökare, där alla vid evenemanget kommer att få möjlighet att höra ambassadörer dela sina tankar om branschsamarbete.

Källa: www.windpowermonthly.com