Siemens vill sänka kostnader

Siemens vill sänka kostnaderna för kustbaserad vindkraft genom mer avancerad teknik som gör det möjligt, som till exempel innovativa lösningar, enklare underhåll och billigare nätkostnader.

Siemens vill sänka kostnaderna för kustbaserade vindkraft, och ser att detta är möjligt på grund av senare avanceringar inom vindkraftsteknik. De vill sänka kostnaden till mindre än 0,93 kronor (10 cent) per kilowattimme till 2020.

Tillsammans med danska EWEA

Från 2020 och framåt vill Siemens erbjuda teknik som gör att havsbaserad vindkraft ska kunna produceras på en hanterbar nivå, under 93 kronor (10 euro) per kilowattimme.

Siemens vill satsa på flera aspekter för att kunna nå detta mål, bland annat tillsammans med det danska företaget At EWEA Offshore i Köpenhamn. Företaget kommer att presentera sina senaste framsteg inom havsbaserad turbinteknik. Det inkluderar utvecklingen av nya havsbaserade vindkraftverk som både ska ge ett ökat kundvärde men också minska kostnader och risker kring kustbaserade vindkraftprojekt.

Siemens Grid Access Solution

De tekniker som används idag för frakt ska ersättas med Siemens egna nya Siemens Grid Access Solution i växelströmsteknik som fungerar som en distribuerad transmissionstillgång. Genom att fokusera på kärnelektrisk utrustning och att ta bort ett antal valfria anslutna system gör att modulen är tillräckligt lätt för att monteras tillsammans med en turbin på samma stiftelse eller självständigt. Lösningen ska erbjuda väsentligt minskad storlek, vikt och kostnader, och samtidigt förbättra kundens flexibilitet.

Källa: www.sunwindenergy.com