EU-samarbete kring energi

För att slippa vara beroende av gas från Ryssland, har nu EU-länderna föreslagit ett samarbete där de försöker använda sig mer av förnybar energi för att få el.

EU-länderna har föreslagit ett samarbete kring förnybar energi för att försöka slippa beroendet av den ryska gasen, som bland annat vind- och solkraft.

Sveriges energiminister Ibrahim Baylan tycker att EU:s nya energiförslag är bra: – Ja i allra högsta grad, i alla fall om den har den här inriktningen, säger Ibrahim Baylan, till P4 Stockholm.

Vill spara energi

Dessutom vill EU-länderna bli bättre på att spara energi och använda mindre. På så sätt kan de EU-länder som köper till exempel gas från Ryssland idag slippa att vara så beroende av den. EU-länderna vill också ha ett bättre samarbete när det gäller hur elen kommer fram till våra hus och fabriker.

Samma elkablar inom EU

Idag har länderna ofta olika slags elledningar, men genom att ha samma slags el-kablar kan man då lättare kunna få energi från varandra inom EU. Det var ett av förslagen på mötet.

Trots att EU vill satsa på miljövänlig energi så ska det fortfarande vara tillåtet att använda mer kol, gas och annat. Därför är förslaget från EU både bra och dåligt. Det tycker Isadora Wronski som jobbar med klimat och energi på miljöorganisationen Greenpeace:

– Å ena sidan säger man att man ska minska sitt fossilberoende, och samtidigt vill man inte utesluta satsningar på vare sig kol eller gas, när man istället borde satsa på förnybart och energieffektivisering, säger Isadora Wronski på Greenpeace, som menar att EU borde bli ännu bättre på att använda miljövänlig el, till P4 Stockholm.