Senvion levererar till tyskt projekt

Senvion ska leverera 18 av sina vindkraftsturbiner till ett tyskt havsbaserat vindkraftsprojekt – Nordengründe.

Senvion har fått en tysk order angående en havsbaserad vindkraftspark – Nordengründe. Vindkraftsparken konstrueras av Wpd Offshore GmbH och är lokaliserad i mynningen av floden Weser, cirka 40 kilometer nordväst om Bremerhaven.

Förse 70 000 hushåll med el

Avtalet gäller leverans, installation och driftsättning av de 18 vindkraftsturbinerna 6,2M126. Var turbin har en kapacitet på 6,15 megawatt. Efter klar installation om totalt 111 megawatt, tros vindkraftsparken Nordengründe kunna förse el till mer än 70 000 hushåll, per år, i Tyskland.

Rotorblad på 60 meter

Turbinerna och rotorbladen produceras av Senvion och PowerBlades i Bremerhaven. Därifrån kommer de sedan direkt levereras till sin destination sjövägen. En av turbinerna ska ha ett maskinhus som är lika stort som två villor, och kommer att monteras på en navhöjd mellan 97 och 100 meter. Varje rotorblad är mer än 60 meter långt och väger cirka 23 ton. Rotorstjärnan har en diameter på 126 meter, och rotorerna sveper ett område större än två fotbollsplaner.

Källa: www.renewableenergymagazine.com