Polen får ny finansieringslag

Polen har fått en ny finansieringslag som kommer gälla energisektorn – RES. Det är tänkt att lagen ska träda i kraft den första januari 2016.

Nästa år i januari träder det en ny lag i kraft i Polen. Lagen är en finansieringslag – RES, och kommer gälla energisektorn. Samtidigt som bestämmelser kring detta blev klart bestämde sig TPA Horwath att skriva en rapport om den nuvarande och framtida vindkraftsmarknaden i Polen.

Kräva högre krav

Rapporten, som är den sjätte versionen av ”Wind Energy in Poland Report”, ska ge bakgrundsinformation om den kommande nya lagen, och visa på finansieringsmöjligheter från 2014 till 2020.

Enligt rapporten ska den nya auktionsmodellen kräva mycket högre krav på framtida vindkraftsprojekt, när det kommer till effektivitet och kvalitet. Det betyder också att nya vindkraftsprojekt kommer att få tävla intensivare i framtiden om finansiering, vilket ska leda till en högre kvalitet på projekten.

Men kommer förhindra dyrare teknik

Dock nämns det även spekulationer i rapporten om att den nya lagen kommer att hindra en utveckling av dyrare förnybar teknik, såsom solceller eller vindkraft till havs.

Tanken med den nya lagen är att vindkraftsfinansiering kommer anta en mer auktionsbaserad modell i Polen.

Källa: www.sunwindenergy.com