Sverige starkare än Norge i vindkraft

Sverige har haft det lättare att locka investerare på vindkraftsmarknaden än Norge. Men nu kan läget ändras då nya skatteregler planeras i grannlandet.

Sverige har länge haft det lättare att locka investerare till vindkraftsprojekt, än Norge. Men nu verkar läget ändras på grund av nya planerade skatteregler som ska locka tillbaka investerare till Norge, enligt Reuters.

Gemensamt stödsystem

Norge och Sverige inledde ett gemensamt stödsystem för förnybara källor år 2012, faktiskt den första i världen, enligt Reuters, för att öka produktionen från gröna energikällor som vind, sol och biomassa, med 26,4 terawattimmar till år 2020.

Investerat i vattenkraft

Medan Sverige har lyckats uppföra vindkraftverk kan producera upp till 6,6 terawattimmar el per år, har Norge uppfört vindkraftverk som kan producera 0,3 terawattimmar. De flesta av de nya investeringarna i Norge har gått till vattenkraft, vilket också är källan till 95 procent av landets elproduktion.

Liknande avskrivningsregler som i Sverige

För att förändra situationen och hjälpa vindkraftsindustrin har den norska regeringen beslutat att harmonisera avskrivningsregler för att bringa dem i överensstämmelse med Sverige och nu väntas riksdagen godkänna de nya skattereglerna till våren.

– I grunden kopierar Norge de svenska avskrivningsreglerna, som gör det möjligt för investeringar att återvinnas snabbare, och detta är ett stort steg för vindkraftsindustrin, säger Andreas Thon Aasheim, en rådgivare på norska vindkrafts association Norwea, i ett citat till Reuters.