Vindkraft i Kina ökade med femtedel 2014

Kinas installerade kapacitet för nätanslutna vindkraftverk ökade med nästan 26 procent till 96,37 gigawatt 2014.

Kina är på väg att uppfylla ett mål på 100 gigawatt, som är en del av deras 2011-2015 "femårsplan". Nyinstallerade vindkraftverk under 2014 slog rekord på 19,81 gigawatt. Sammanlagt 77 gigawatt är nu under uppbyggnad.

Total uppnådde vindkraften 153 400 000 000 kilowattimmar under 2014.

Kinas totala effektkapacitet nådde 1,360 gigawatt i slutet av förra året, vilket resulterar upp till 8,7 procent jämfört med föregående år.

Källa: www.reuters.com