Google förvärvar vindkraft

Google är i avtal med NextEra, där avtalet omfattar ett köp av 43 megawatt av vindkraftskapacitet från NextEras vindkraftspark Golden Hills.

Google förvärvar 43 megawatt av vindkraftskapacitet från NextEras vindkraftspark Golden Hills, lokaliserad nära Livermore, Calif. Avtalet som är signerat är ett långsiktigt energiköpsavtal.

Vill kompensera med förnybar energi

Enligt Google själva gäller affären antingen 43 megawatt av vindkraftskapacitet år 2016, eller nog med el så att företaget kan försörja Googles North Bayshore byggnad.

Företaget vill kompensera den elektriska förbrukningen som förtärs i byggnaden med förnybar energi. Google har sedan 2007 använt sig av och förvärvat förnybar energi, men detta avtal är första gången de använder förnybar energi för att försörja deras kontorslokaler.

Historisk koppling

Projektet ska vara extra intressant för Google, då Golden Hills var på 1980-talet en testlokalisering för de första stora vindkraftsverken i USA. 370 gamla vindkraftsturbiner ska nu bytas ut mot 24 nya, som kommer att kunna generera lika mycket el som det behövs till Googles campus varje år.

Källa: www.nawindpower.com