Norvento lanserar större rotorblad

Vindturbintillverkaren Norvento har lanserat en ny, utökad 24-meters rotor för sin nED100 vindkraftsturbin, som kan öka den årliga energiproduktion, med 100 kilowatts maskiner, med 8 procent i genomsnitt.

Genom att förlänga varje vindkraftsturbinblad en meter, har Spanienbaserade företaget Norvento förstorat den övergripande rotordiametern till 24 meter.

Det är två meter längre än den befintliga 22 meters modellen. Genom denna förändring har företaget ökat svepytan på bladen med mer än 72 kvadratmeter.

Källa: www.cospp.com