Överklagar vindkraftstillstånd

Grannar till planerad byggplats för vindkraftverk i Hangvar överklagar tillståndet på grund av risken för störande ljud samt påverkande av örnars häckmarker.

Grannar till den planerade byggplatsen och naturvårdsorganisationer är emot att företaget Forsvidar fått tillstånd att sätta upp fem vindkraftverk i Hangvar. Ett av motargumenten är örnarna och den påverkan vindkraftverk kan ha.

Stort bevarandevärde

Miljöprövningsdelegationen i Stockholm gav tillstånd för bygge av vindkraftsverken. Det beslutet överklagas nu till Mark- och miljödomstolen.

Grannarna vill att inga verk ska få sättas upp, eftersom de sätts upp i ett stort sammanhängande område, där tystanden ses som en kvalitet och att platsen ska ha stort bevarandevärde.

Kan påverka örnars häckområden

Naturvårdsverket vill även att ansökan ska avslås i sin helhet, liksom Gotlands Ornitologiska Förening. Den ornitologiska föreningen oroar sig för att bygget ska påverka de områden som örnarna häckar på.

Däremot kan Gotlands Botaniska Förening se att tre verk får sättas upp.

Det blir nu Mark- och miljödomstolen som får avgöra saken.

Källa: Sveriges Radio